Gondolatok az iskoláról

A Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium története messzi időkre nyúlik vissza.
1969-ben, az akkor már kilenc éve működő Erdőgazdasági Szakmunkásképző Iskolát Sárvárról, a Nádasdy-várból költöztették a mátraaljai településre. Előbb a Mátrai Erdőgazdaság volt székházában, majd 1986-tól Mátrafüreden, az egykori Bene-Laposon épült új iskolában kapott helyet az erdészeti szakmunkásképzés mellett az erdészeti szakközépiskolai ill. erdészettechnikus képzés is.
Az így létrejött intézmény 1990-ben Vadas Jenő nevét vette fel, akit az erdészeti kísérletügy első számú letéteményeseként, és a selmecbányai Erdészeti Akadémia egyik kiemelkedő tanáraként, az Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetsége elnökeként tartunk számon. A névadó szellemiségéhez az azóta több névváltozáson is átesett intézmény végig hű maradt.
2005-ben a fenntartó (az akkori Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) a gyöngyösi Almásy Pál Mezőgazdasági Szakképző Iskolát az intézményhez csatolta, így az ország egyik legnagyobb tisztaprofilú agrárszakképző iskoláját hozta létre, amely megőrizte a jogelődök képzéseit.

Az iskola gyönyörű, nyugalmat sugárzó természeti környezete, gondosan rendben tartott sportlétesítményei, szabadidőparkja, ideális feltételeket teremt a diákok számára, a munkára és a kikapcsolódásra egyaránt. Az ember és a természeti környezet harmonikus kapcsolata kiemelt helyet kap az intézmény Szakmai Programjában is.
Célunk olyan szakemberek képzése, akik az európai uniós lehetőségekkel élni tudnak, és választott hivatásukkal, szakmájukkal boldogulni fognak. Az iskola feladatai között kiemelt helyet foglal el a környezeti nevelés, az ökológiai szemléletű magatartás kialakítása, a környezetkímélő gazdálkodás oktatásának előtérbe helyezése.
Az iskolakertben 10 zsűrizett köztéri képzőművészeti alkotás is látható. Ezek a nyaranta megszervezett művésztáborok alkotó művészeinek ajándékai. A hegyoldalban egy ökumenikus erdei Istentiszteleti hely található, amelyet három egyház püspöke szentelt fel. Az oltár egy térplasztika, „M” betűt formáz – Magyarország-Mátra-Mária – tetején a Szentkorona másolata látható. A közelben, faragott fatáblán olvashatók a természet törvényei; az Erdő, a Víz és a Hegy fohásza. Az iskola vadaskertjében vaddisznók, muflonok.

Az iskolába az egész országból érkeznek tanulók. A Mátra és az erdők szerelmesei, erdésztechnikusok, vadgazdálkodási technikusok, mezőgazdasági technikusok és erdészeti szakmunkások tanulnak itt. Az intézmény több, mint négyszáz diák számára biztosít továbbtanulási lehetőséget, nappali és esti rendszerű képzésben egyaránt.
A nappali képzésben részesülők nagy része kollégista, hiszen szorgalmi időszakban tizenöt megyéből is járnak ide tanulók. Ily módon kiemelt szerepe van a kollégiumnak, az iskolával szoros összhangban működik. A diákotthoni élet tartalmassá tételéért, illetve a délelőtti ismeretszerzés sokoldalú kiegészítéséért felel, melyet szakkörök, foglalkozások formájában valósít meg. A színvonalas kollégiumi munka elismeréseként az intézmény 2019-ben megkapta a Tehetséggondozó Szakkollégium minősítést.
A szakmai és közismereti tanárok a szakmai és egyéb versenyekre, az érettségire, a szakmai vizsgákra készítik fel a diákokat. Úgy a közismereti, mint a szakmai tárgyakból szép eredményekhez segítik a nebulókat, akik évente többen tesznek emelt szintű érettségi vizsgát, illetve nyelvvizsgát.
Tavasszal a gyakorlati képzések keretében a természetben töltött órák dominálnak. Az erdei gyakorlatokat az Egererdő Zrt. területén szervezzük meg, sőt az iskola is rendelkezik két tanerdővel.

Élő együttműködést ápolunk a megye agrárvállalkozásaival. Az iskola jó gazda módjára ezer szállal kötődik a „szakmához”, társadalomhoz. A megyei gazdálkodókkal, a nagyobb cégekkel történt együttműködési megállapodásoknak köszönhetően egy erős szakmai összetartás is megvalósul, mely igazán példaértékű.
Működtetjük az Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakkollégiumot, amely rendkívül hasznos tevékenységet folytat az erdészeti és vadgazdálkodási képzést folytató, Agrárminisztériumhoz tartozó iskolák tevékenységének összehangolásában, a szakmai képzés fejlesztésében. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a megyei erdő- és agrárgazdaság szereplőivel, az agrár- és vadászkamarával, az erdészeti egyesülettel, a Bükki Nemzeti Parkkal, áttekintjük egymás lehetőségeit, segítjük egymás munkáját. Fontos szerep jut a környezetvédelemnek, vadvédelemnek is.

Kiváló nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítik az oktatás lehetőségeit. A nagylétszámú és lelkes oktatói testületet az intézmény iránt elhivatott, magasan képzett, tapasztalt pedagógusok alkotják, akik erősítik az intézmény kapcsolatrendszerét, fokozzák jó hírnevét és hatékonyabbá teszik az ott folyó munkát. Az iskolaépület és a benne folyó szakmai munka is folyamatosan megújul.
A legeredményesebb diákok tapasztalatcserén vehetnek részt a leskói Zespół Szkół Leśnych iskolában, ahol szintén képeznek erdészeket. Az együttműködés eredményeként a résztvevők olyan fa- és egyéb növényfajokat ismertek meg, melyek hazánkban nem honosak.
A külföldi kapcsolatok bővítése egy fontos cél a következő években. A kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakképző Líceummal már jó kontaktust alakítottunk ki, ennek továbbfejlesztésére törekszünk.

Iskolai alapítvány segíti az oktató munkát. A pályázati lehetőségek kiaknázásán túl, saját alapítványunk egész évben támogatja a tanárok és a diákok munkáját egyaránt.
A Vadas Jenő nevét viselő alapítványunkat a mátrafüredi szakképző iskola szakmai fejlesztésére, a pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatására, a hazai szakoktatói tapasztalatcserék szervezésére, valamint a tanulók külföldi szakmai gyakorlatának támogatására hozta létre Simon László igazgató úr. Hatékonyságát mi sem bizonyítja jobban, hogy számos volt tanuló visszatért tanítani, vagy gyakorlatot oktatni az iskolába.
Minden tanévben foglalkoztatunk óraadó erdészeket, erdőmérnököket, akik gyakorlatias tudást közvetítenek, ez megkönnyíti a végzős diákok beilleszkedését a valós termelési környezetbe.

A mindennapi életben szerepet kap a hagyományok ápolása is. Minden év októberében megszervezzük a Vadas napokat. Hétközben szakmai vetélkedőkön bizonyítják rátermettségüket diákjaink, majd csütörtökön délelőtt a 9. évfolyamosok avatásával és eskütételével folytatódik az eseménysorozat, melyet szakmai programok (bemutatók, kiállítások) követnek, és este az erdészbál koronáz meg.
Február utolsó szombatján pedig erdész-gazdász-vadász bál keretében kerül sor a megye egyik legnívósabb eseményére, mely egyben az iskola támogatóinak szóló találkozó is. Az iskola egykori diákjai – az Északerdő Zrt., a Nyírerdő Zrt., a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója, az Egererdő Zrt. vezérigazgatója – ma már szakmai támogatóként vesznek részt a rendezvényen.
A tanulók itt is ugyanolyan kamaszok, mint bármely más középiskolában, azonban kivétel nélkül udvariasak, segítőkészek, tisztelettudók. Tiszteletük kifejezése megvalósul környezetük irányába is, amikor a Vadas napok eskütételén az intézmény közösségének igazi tagjává válnak.
Nagyon sok munkát és törődést igényel ennyi gyerek, és nevelőtestületünk minden tagja azon van, hogy a szakma elsajátíttatása mellett tartalmas időtöltést is biztosítson a diákoknak. Szerencsére olyan sokszínű gyereksereggel dolgozhatunk, akik nemcsak a szakmájukban, hanem a sport-, a művészet és a kultúra területén is jeleskednek, erről tanúskodnak az elért eredmények.

VADAS JENŐ ALAPÍTVÁNY-Adó 1%

Bankszámlaszám: 11739030-20011301

Az oldal üzemeltetője: Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Székhely: 3232 Gyöngyös - Mátrafüred, Erdész utca 11.
Telefon: (37)520-250
E-mail: titkarsag@matraszakkepzo.hu
Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000210
Felnőttképzési nyilvántartási határozat száma: B/2022/000340, B/2020/003187

matraszakkepzo.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2020

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési szabályzat

Tárhely szolgáltató

Együttműködő partnereink