Tehetséggondozó szakkollégium

Szakkollégiumi címet adományozó levél

Szakkollégiumi tehetséggondozó foglalkozások képekben

2022-2023. tanév

Természet és környezetvédelem

Háztartási alapismeretek

Ifjú tehetségek gondozása

Természetfotós

Szakkollégiumi tehetséggondozó foglalkozások képekben

2021-2022. tanév

Természet és környezetvédelem

Angol tehetséggondozás

„Művészpalánták”

Háztartási és élelmiszerbiztonsági ismeretek

Szakkollégiumi tehetséggondozó szakkörök 2020-2021. tanév

hétköznap 15.00-16.30

 • Labdarúgás és asztalitenisz, Dobos László – csütörtök
 • Fiatal tehetségek kibontakoztatása és megyei versenyek segítése, Holló Eszter – hétfő
 • Médiaszakkör, Kovács Attila – szerda
 • Tanulás módszertani ismeretek, Kocsis Zsuzsanna – szerda
 • Természetvédő és környezetvédő foglalkozás, Hanák Sándor – hétfő
 • Természetjáró és honismereti foglalkozás, Misuta János – szerda
 • Természetfotózás, Tóth Zoltán – kedd, szerda
 • Vadász, – lövész szakmai foglalkozás, Bordás Bertalan – csütörtök
 • Fafaragó szakkör, Zsédő Károly – szerda
 • Háztartási, élelmiszerbiztonsági és gazdálkodó foglalkozás, Bontáné Krisztina – hétfő
 • Íjászat, Karsai Henrik – szerda
 • Méhészet, Lászka István – szerda
 • Vadászkürt szakkör, Jakkel Mihály – szerda

Tehetséggondozó foglalkozásaink 2018-2019

Környezet és Természetvédelmi Szakkör

A szakkör 2018 Október hónap elején indult. 29 alkalommal alkalmanként két órában.
Foglalkozás megnevezése: Környezet és Természetvédelmi Szakkör
Tartja: Hanák Sándor
Időpont: Keddi napokon 14.00-15.45 óra
Helyszín: Üdülősori Koll. Természettudományos Labor

Ábel Bence János 9.b
Barkóczi Árpád 9.b
Féder Gergő 9.b
Hegedűs Tibor 9.b
Milló Dániel L. 9.b
Matikovszki Virág 12.a
Makkai Lénárt 12.b
Lojek Máté 10.c

A helység felszerelése, berendezése, a szakkörösök kreativitását dicséri. Szinte semmi más forrást egy- két adományozó kivételével( Misuta János Szmatona Tünde, Búzás József, Tóth János,Hangosi János) nem vettünk igénybe. Néhány eszközt raktárakban elfekvő készletekből használtunk fel. A szakköri tagok saját eszközeiket is behozták.
A foglalkozások célja: környezeti kultúrára szeretnénk nevelni tanítványainkat,
gyermekeinket. Ez a bizonyos környezeti kultúra magában foglalja a környezet tényleges védelmét is, de annál lényegesen több; főleg: összetettebb, gazdagabb, komplexebb.
A környezeti kultúra ugyanis: életmód, gondolkodás-és viselkedésmód, védelem, fejlesztés, okos és mértéktartó fölhasználás.
Kiemelkedő munkát végeztek:

Féder Gergő terrárium
Hegedűs Tibor akvárium
Ábel Bence János, Csernely Balázs, Barkóczi Árpád az ötletek legkreatívabb megvalósításának terén

Külön fel kell, hogy hívjam az iskolavezetés figyelmét Dredor Dominik állandó meghívott külsős tagunkra. Dominik hihetetlen ismeretanyaggal rendelkezik az ásványok terén. Önálló kiállítása volt az Ásványbörzén, a szakköri ásványgyűjtemény gondozója, egyben a fosszilia gyűjtemény megalapozója.
A szakkör összességében nagyon sikeres tanévet zárt, céljaink teljesültek.
Méltó zárásképen a „Jeli arborétumot” tekinthettük meg rododendron virágzás idején 2019. május 1 napján, más érdemes kollégistákkal együtt.

Gombászszakkör

Foglalkozás neve: Gombászszakkör
Foglalkozás vezető tanár: Megyeri Zoltán
A szakkör 2018 októberében indult, 11 fővel, amiből évvégére 7 állandó tanuló maradt. A diákok erdész-vadász-vadgazda szakon végzik tanulmányaikat, így fontosnak tartottam, hogy még jobban tisztában legyenek /tananyaghoz igazodva/ az erdők-mezők gombavilágával. Célul tűztük ki, hogy megismerjük a legfontosabb mérgező, nem ehető, ehető és védett gombákat.

A heti két órában tartott szakkörön a téli időszakban gombász videók vetítésével, illetve elméleti alapokkal bővítettük ismereteinket. A tavaszi, ill. nyári időszakokban terepgyakorlatokon vettünk részt az iskola körüli területen, ahol begyűjtöttük, majd meghatároztuk a közösen talált fajokat.

Mindig jó hangulatban és nagy érdeklődéssel folytak a gyakorlatok. A szakköri tagok közül különösen 3 diáklány szerepelt kiemelkedően az órákon, de a többiek is igyekeztek felzárkózni.
Szakköri tagok:

Király Szabina
Székely Szabolcs
Kocsmár Nikolett
Tamók János
Peska Beatrix
Kovács Viktória
Rakovics Bence

Természetjáró és honismereti szakkör

A foglalkozást vezeti: Misuta János

 • A csoport 2018 szeptemberében alakult 7 fővel. A foglalkozásokat októbertől kezdtük.
 • 5 fiú, 2 lány a csoport összetétele
 • 4 tanuló a 9/c osztályból, 2 a 9/a-ból, 1 a 10/c-ből, bár ő más kollégiumba került és kikerült a csoportból.

A foglalkozás céljai:
Tudjon tájékozódni az erdőben.
Ismerje meg a Mátra élővilágát, geológiáját, történetét és történelmi eseményeit.
Egyéni és közösségi sikerek és személyiségformáló közösségi élmények nyújtása.
Ismerje meg és tegye magáévá a magyar történelem fontosabb eseményeit, ha lehet a Mátra és Gyöngyös vonatkozásában.
A magyarság tudatuk erősítése a történelmi és természeti örökségeink ismerete által.
A környezetvédelem fontosságára való nevelés, a környeztünk megismerése által.
Közösségi kultúrájuk, együttműködési készségük, konfliktuskezelési készségük fejlesztése.

A csoport tagjai, mivel nagyrészük elsős volt, ismeretlenek voltak egymásnak, célul tűztük azt is, hogy megismerjék egymást és összetartó kis közösséget alkossanak. Célunk volt, hogy a környék, tehát Gyöngyös és a Mátra történelmét, geológiáját, élővilágát megismerjék a gyerekek és tudjanak az erdőben tájékozódni.

Csoportunk egy része részt vett az általam szervezett Ásványbörzén is, mint segítő.
A foglakozásokat úgy állítottam össze, hogy az előadások száma ne legyen több a természetben töltött foglalkozásoknál, és a meglátogatott természeti helyszínek kapcsolatban legyenek a foglakozáson tanultakkal (pl. Bábakő-Könyves Kálmán vagy Benevár- Széchenyiek).

A gyerekek nagy kedvel vettek részt a foglakozásokon. Hozzájárult ehhez a foglakozások könnyed és szabad légköre és a természet közelsége, amit ez a gyerekek mivel erdészek lesznek, mindig nagyon élveznek.

A csoportban két nagyon tehetséges diák van: Balogh György és Gecse Kirill. Kirill orosz származású és a történelem nagyon érdekli, másrészt ismeri a tajga élővilágát, amit sokszor megosztott a többiekkel, sőt előadást is tartott róla, amit a csoport tagjai nagyon élveztek.

Összefoglalásként elmondhatom, hogy egy jó kis közösség jött létre a tanévben sok dolgot megtanultunk a Mátráról, az élővilágról és az országunkról, és mindezt úgy, hogy inkább játékos módon sajátítattam el a gyerekekkel, amiért is szívesen jöttek a foglakozásra, nem érezték tehernek a szakkört.

A csoport tagjai:

Balogh György 9/c
Bella Gábor 10/c
Báki Cintia 9/c
Ficsór Fanni 9/c
Gecse Kirill 9/c
Kőszegi Jácint 9/a
Szabó Zsombor 9/a

Film és fotószakkör

Foglalkozás neve: Film és fotószakkör
Foglalkozást vezető tanár: Tóth Zoltán

A csoport a tantervben rögzítetteknek megfelelően alakult 8 hónappal ezelőtt, s október 1-től tartom az érdeklődőknek a foglalkozásokat.

Alkalmanként 2 tanítási órát jelent heti rendszerességgel.

A csoport minden tanévben újjá szerveződik s ettől is kap egy izgalmas lendületet a szakkör.
Igyekszem figyelembe venni a felmerülő igényeket az éves terv létrehozása során, hiszen célom egy igazán vidám, érdeklődésre számottartó, fejlesztő filmescsapat kialakítása. Célom láthatóvá tenni a tanultakat. Nagyon hatékonyan fejleszti a vizuális kultúra a diákok emlékezetét, lényeglátását, sokkal gyorsabban asszociálnak vissza a múltbeli eseményekre, tanultakra, ha látták is az iskolában hallottakat. Jó, mert itt kifejezetten van is idő, ennek a bemutatására, legyen az állat vagy bármilyen természetfilm, így sokkal tovább maradnak meg az olvasottak, nem beszélve arról, hogy a vizuális összekapcsolással megjelenő képek izgalmasabbá, érdekesebbé teszik a lexikális tananyagot.

Az elmúlt években városi, iskolai kiállításokkal büszkélkedhetünk, tehetségeink azóta is aktívan fotóznak, van aki ebből él.

Szakköröseim sajátos, egyéni látásmódjukkal fedezik fel a természet s környezetük mindennapos rezdüléseit, mely alkotásokat együtt elemzünk foglalkozásainkon. Így a természet csodái sokkal közelebb kerülhetnek a diákokhoz, akik egy kötetlenebb légkörben, nyitottabban osztják meg tapasztalataikat is.

Kiemelkedő tehetség ezévben nem „jelentkezett”, de az elmúlt 2 év ezen a téren „sűrű” volt, s ez így van rendjén. Idén inkább a szorgos látásmódfejlesztés töltötte ki a program estéket.

Kis csapatom minden tagjára egyaránt megfogalmazható a természet tisztelete s megismerése iránti kíváncsiság a saját képi gondolatvilágukkal elmesélve.

Szakköri Tagok:

Sivák István
Lányi Gábor
Ficsor Fanni
Juhász Mátyás
Féder Gergő
Szklenár István
Bartha Botond
Garan Sándor
Volek Dominik
Papp Patrik
Brindza Ákos

Tanulásmódszertan

Foglalkozás neve: Tanulásmódszertan
Foglálkozást vezető tanár: Holló Eszter

A tanulásmódszertani foglalkozás újdonságként került bevezetésre ebben a tanévben. Minden 9. évfolyamos diáknak kötelező volt a résztvétel. Kocsis Zsuzsanna kollégiumi nevelővel közösen dolgoztunk a 4 csoportra szétosztott gyerekekkel. foglalkozásokat kéthetente tartottuk, két- két órában.

A diákok tanulásra ösztönzése, önismeretük fejlesztése, a tanulással kapcsolatos problémáik megsegítése volt a cél. Legfontosabbnak a könnyed hangvételt, a játékosságot, a „rejtett” ismeretátadást tartottam. Ez sikerült is, nem érezték kényszernek, feleslegesnek, időpocsékolásnak. Maguk is elcsodálkoztak, hogy így is lehet tanulni: párban, vázlatírással, tanítva, szókártyával, időszalaggal-megannyi apró fogás megismerése segíti most már a diákokat a tanulásban.

A foglalkozás pozitív hozadéka volt, hogy egymást is még jobban megismerték, a közös „tanulás” erősítette a Mi-tudatukat.

Egyéb tehetséggondozó rendezvények:

Szervező: Holló Eszter
Segítő: Bordás Bertalan

Vadas Jenő Szellemi Vetélkedő

A 9. évfolyamos diákok közül 32 fő vett részt ebben a 4 fordulós csapatépítő , kreatív gondolkodást fejlesztő „játékban”. A házi versenyben meseírás, PPT készítés, vadászles makett készítés, egy tesztlap kitöltése volt a feladat.

Kollégiumi Ki-Mit-Tud

Segítő: Különösen Hanák Sándor és minden csoportvezető tanár

A kollégiumunkban hagyománynak tekinthető versengésben diákjaink bátran megmutatták tudásukat társaik előtt. 5 fő nevezett ének/hangszer kategóriában, 8-an verseltek (Többen mint költők is bemutatkoztak) ,és egyéb kategóriában is indultak ketten.

Az Egerben megrendezett kollégiumok közötti Ki-Mit-Tudra 4 főt delegált a zsűri, akik közül kategóriagyőztes (Plaszkó Bence) , II. helyezett (Orosz Johanna) , különdíjas ( Som Alexandra) is került ki.

József Attila Szavalóverseny

9 tanuló indult a házi versmondó versenyen egy József Attila, illetve egy szabadon választott művel. A két ( zsűri által) legjobbnak ítélt diákunk Egerben képviselte a kollégiumot a megyei megmérettetésen, ott László Márk I. helyezést ért el.

Vachott Sándor Vers-Tér költészet napi rendezvény

4 kollégista indult vers illusztrációval a gyöngyösi versenyen, ahol Báki Cintia I. helyet ért el, valamint Moravcsik István különdíjat kapott, a pályaműveiket pedig kiállították.

Büszkén ki merem jelenteni, hogy sok tehetséges és rendkívül értékes diákunk van, akik szívesen tesznek kiruccanást a szakmájuktól messze eső területeken is. Az eredményeik jól tükrözik, hogy ha az ehhez szükséges biztatást, támogatást, segítséget (és díjazást) megkapják nem csupán jól teljesítenek, de szárnyalnak is.

Tanulás tanítása foglakozás / Tanulásmódszertan

Vezető tanár: Kocsis Zsuzsanna
Foglakozás időpontja: csoportonként minden második szerda 15.45 – 16.30
Helyszínek:

A/3 (9.b),
110 tanterem (9.c)

A foglakozások a 9. évfolyam tanulóinak szeptember közepétől kötelezőek voltak.

Két tanulócsoporttal dolgoztam együtt, a 9.C (24 fő) illetve a 9.B (25 fő) osztály kollégiumban tartózkodó fiú diákjaival.

A foglakozások csoportonként 2 hetes forgóval valósultak meg. A két csoporttal minden esetben párhuzamosan azonos feladatokat végeztünk.

A tanulásmódszertan foglakozások célja sokrétű feladatokat foglalt magában. Egyebek mellett a tanulók képességeinek (figyelem, emlékezet, beszéd, gondolkodás, olvasás) fejlesztése, önismeretük fejlesztése, a tanulással kapcsolatos problémáikra a megoldás keresése, tanulási módszerek (vázlatkészítés, lényegkiemelés, újramondás stb.) elsajátítása, memorizálás gyakorlása.

A foglakozások nagyon változatosak voltak. A játékos feladatok magukkal ragadták a diákokat, az írásos, koncentrációs feladatok esetenként problémát jelentett néhány tanulónak.

Mindkét csoport lelkesen állt a feladatokhoz. Kiemelkedő képességű tanuló egyik csoportban sem volt, de a feladatok jellegét tekintve volt néhány tanuló, akik magas szintű matematikai tudással vagy logikával rendelkeznek.

Elmondható, hogy mindkét csoportban vannak tanulók, akik matematikai, olvasási, ehhez kapcsolódóan szövegértési problémákkal küzdenek. Ezen képességek hiánya a tanulmányi eredményeikben is tükröződnek.

Összességében a tanulásmódszertani foglakozások sikeresek voltak, a tanulók szívesen vettek részt a foglakozásokon a kötelező részvétel ellenére is.

Asztalitenisz

Foglalkozás megnevezése: asztalitenisz
Foglalkozásvezető: Dobos László

A foglalkozást a kollégium az egészséges életre nevelés céljából hozta létre azon tanulók számára, akik érdeklődnek az asztali tenisz sport iránt.

A foglalkozás célja: a sportág megismerése, különféle játékelemek, szabályrendszer, elsajátítása, játéktudás fejlesztése.

Az éves munkatervben 29 foglalkozás megtartása szerepelt, heti két óra időtartammal.

A tehetséggondozásra 16 diák jelentkezett, de örömmel tapasztaltam, hogy ezeken a diákokon kívül rendszeresen játszott kb. 10-15 tanuló szabadidejében.

Az iskola az év elején biztosított a foglalkozás számára megfelelő számú és minőségű sporteszközt. (asztal, ütők, labdák)

Örömmel tapasztaltam, hogy sokaknál látványos játékbeli fejlődést tapasztalhattam.

Kiemelkedő képességű tanuló egy volt.

A tehetséggondozást házi versennyel zártuk, melynek helyezettjei:

1. Halmi Péter 9. b
2. Jónás Richárd 9. c
3. Jakab István 9. c

Teremfoci

Foglalkozás neve: Teremfoci
Foglalkozást vezető tanár: Búzás József

A csoport 2018. szeptember végén alakult és októbertől tartottuk foglalkozásainkat.

A munkatervben 29 alkalommal számoltunk, alkalmanként két tanítási órával.

A csoport tagjai egymás számára is ismeretlenek voltak. Célul tűztük ki a teremfoci legalapvetőbb elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítását, valamint jól együttműködni képes, és eredményes játékkombinációkat is alkalmazó csoport kialakítását.

Tanév közben az iskolai teremlabdarúgó csapattal is több alkalommal edzettünk együtt és velük felkészülési mérkőzéseket is szerveztünk.

A csapat tagjai egész évben lelkesen és nagy kedvvel végezték a feladatokat és készültek a tavaszi időszakra ígért kollégiumok közötti labdarúgó tornára.

Áprilisban, a Hatvan városában szervezett öt kollégiumi csapattal (Gyöngyös, Eger, Selyp, Hatvan és mi Mátrafüred) kiírt „Tavasz Kupán” mérkőztünk először tétmérkőzésen. A 9. évfolyam csapatához két felsőbb éves diákot is elvittünk, kiknek az egyéni viselkedés és közösségszervező személyes példaadás volt a feladatuk (mindent maradéktalanul teljesítettek). Csapatunk itt minden mérkőzését megnyerve első helyezést ért el.

A szakkör tagjai közül egy kiemelkedően tehetséges diák volt, aki sajnos félévkor (éppen egy sportiskolába) elment az iskolából. Megfelelő terhelés és gyakorlás mellett további három-négy játékos rendelkezik jó mozgáskoordinációval, labdaérzékkel és játékintelligenciával. A lányok tehetségesek, rendkívül szorgalmasak, és a közösségben sokat alakult játéktudásuk.

Az egész szakköri közösségre elmondható, hogy megbízhatóak és szorgalmasak.

Az elért eredményért gratuláció minden csapattag részére!

A teremfoci csapat tagjai:

Bódis Dominik 9.c
Dobronyi Zsolt 9.c.
Majoros László 9.b.
Oláh Patrik 9.b.
Tóth Ádám 9.b.
Gecse Kirill 9.c.
Varga Balázs 9.c.
Fábián Csaba 9.c
Nagy Bálint 9.c.
Kovács Ákos 9.c.
Székely Szabolcs 9.b.
Furis Hanga 9.c.
Gábor Réka 9.c.
Jobbik Zsombor 9.b.

Háztartási és élelmiszerbiztonsági ismeretek

Foglalkozás neve: Háztartási és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Foglalkozást vezető tanár: Kádár Róbertné

Csoportom 11-12-13. évfolyamos lányok, akik jól ismerik egymást, többen az előző években is a szakkör tagjai voltak.

A lányok szívesen készítenek ételeket, az otthoni háztartási feladatokban jártasak. Motiválja őket az új ismeretszerzés és egészséges táplálkozási lehetőségek megismerése.

Célunk a foglalkozások során olyan ismeretek megszerzése volt, melyek segítenek az egészséges táplálkozás kialakításában, illetve az egészségtelen életmódból fakadó veszélyek felismerésében. Ezeket a témákat egyéni munkával, ppt. prezentációkkal beszéltük meg.

A szakkörön éltelkészítési technikákat sajátítottunk el, ételeket, süteményeket készítünk, megbeszéltük a higiéniai követelményeket. Ismereteiket remélhetően a mindennapi életükbe be tudják majd illeszteni.

Kedvenc téma a süteménykészítés volt, például: karácsonyi mézeskalács készítés a kedvenc csokis süti az elmaradhatatlan muffin és az egészséges zserbógolyó.

A foglalkozások jó hangulatban teltek, a finom illatok sok érdeklődőt csábítottak a konyha közelébe.

Legaktívabb tanulóim Dolgos Eszter, Orosz Johanna, Balla Vivien, Horváth Fanni és Horváth Lili voltak.

Vadász-lövész tehetséggondozó foglalkozás

A foglalkozást vezeti: Bordás Bertalan

2018-19 es tanévben indult a foglalkozás októberben került megszervezése az órarendek, délutáni elfoglaltságok kialakítása után.

Sokan jelentkeztek, igen népszerűnek bizonyult a lövészet, de az íjászat, valamint más keresztbe szervezések miatt,(kötelező korrepetálás, tanulásmódszertan, ugyanebben az időpontban) lecsökkentette a létszámot.

Jelenleg a létszám 28 fő

Nagyrészt 9 és 10 osztályos tanulók járnak lövészetre amely Hornyánszki Endre és jómagam vezetésével az iskolai lőtéren került megtartásra. Amikor Hornyánszki tanár úrnak levelezős diákokkal volt órája ,lőelmélettel foglalkoztunk,és vadászattal kapcsolatos kérdéseket beszéltünk meg .

A légpuskával álló testhelyzetben végrehajtott gyakorlás, meghozta az eredményt Egy-egy tanulónak nagyon jól alakult a lő készsége. Ez az őszi háziverseny köregységeiben már szépen mutatkozott !

Nagyot segítene a jövőben ha a 4 működő légfegyvernél többel tudnánk gyakorolni egyszerre.

A második félévben tavasszal, 13 fővel múzeumlátogatáson voltunk . Hatvanban megnéztük a Grassalkovich kastélyban megrendezett vadászati kiállítást, majd szituációs lövészeten vettünk részt. A tavaszi házi bajnokságon kis létszámmal, de jó eredményeket elérve a tanulók ismét bizonyították érdemes velük foglalkozni!

A legjobb lövészek: Kocsis Ákos, Fazekas Richárd , Susán Kevin, Gombai Kristóf, Hizsnyai Dávid, Molnár Gábor, Lányok: Molnár Sára, Kubicza Edina,Gábor Réka.

Az a diák, ki kiváló erdész, vadász és mezőgazdász szeretne lenni, jól teszi, ha a Mátra Szakgimnáziumot választja, és még szerencsés is akkor, ha a tanév során a Vadas Jenő Kollégiumban nyerhet lehelyezést, mert szakirányú ismereteit szinte játékosan bővítheti, délutánjai nem telnek unalmasan, mert számtalan érdekes foglalkozás közül választhat, és nagyon sok élménnyel, sikeres tevékenységgel gazdagodhat a négy év során.

Egész éves eredményes (tanulmányi, szorgalmi és közösségi) munkája alapján pedig a legjobb kollégista diákunk tanév végén, átveheti a Vadas Jenő Kollégium Kiváló Diákja kitüntető címet és a vele járó elismeréseket is.

Ezekért is érdemes a Mátra Szakgimnázium Vadas Jenő Kollégiumát választani a Mátrafüredre érkező diákoknak!

Búzás József kollégiumvezető
Mf. 2019. május 29.

VADAS JENŐ ALAPÍTVÁNY-Adó 1%

Bankszámlaszám: 11739030-20011301

Az oldal üzemeltetője: Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Székhely: 3232 Gyöngyös - Mátrafüred, Erdész utca 11.
Telefon: (37)520-250
E-mail: titkarsag@matraszakkepzo.hu
Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000210
Felnőttképzési nyilvántartási határozat száma: B/2022/000340, B/2020/003187

matraszakkepzo.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2020

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési szabályzat

Tárhely szolgáltató

Együttműködő partnereink

Megszakítás