Tanáraink

Név

Végzettség

Oktatott tantárgyak

Karnis Pálné

magyar-orosz szakos általános iskolai tanár
német nyelvtanár
német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
pedagógiai értékelési szakértő
közoktatási vezető
köznevelési mestervezető
német nyelv
foglalkoztatás I. (német)
Pataki Tamás
szakmai igazgatóhelyettes
erdőmérnök
erdőmérnök-tanár
szakértői pedagógus szakvizsga
talajtan
termőhelyismeret
vezetői készségek, személyes hatékonyság
Szalai Éva
mb. igazgató,
oktatási-nevelési igazgatóhelyettes 
matematika-kémia-számítástechnika szakos középiskolai tanár
minőségbiztosítási és vizsgaelnöki pedagógus szakvizsga
közoktatási vezető
digitális kultúra
matematika
Gembiczkyné Gál Irén
kollégiumvezető
magyar-orosz szakos általános iskolai tanár
angol szakos nyelvtanár
okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára
tanügyigazgatási pedagógus szakvizsga
angol nyelv
Antal Gábor
agrármérnök (környezetgazdálkodási szakirány)
erdőmérnök
okleveles agrármérnöktanár (mezőgazdasági)
mezőgazdasági ismeretek
növénytan
szakmai alapozás gyakorlat
szakmai gyakorlat
takarmányozástan
10.a osztály osztályfőnöke
Barabás Erika
informatikus könyvtáros és irodalom szakos tanár
okleveles magyartanár
magyar nyelv és irodalom
könyvtáros feladatok
Bordás Bertalan
biológia-testnevelés szakos ált. isk. tanár
vadász-vadtenyésztő
kollégiumi nevelőtanár
Breuer Krisztina
angol szakos nyelvtanár
közgazdász külgazdasági szakon (nemzetközi marketing szakirány)
angol nyelv
Budai László
erdésztechnikus
biológia-kémia szakos tanár
vadgazda mérnök
okleveles kémiatanár
komplex természettudomány
erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
szakmai gyakorlat
Dobos László
művelődésszervező
okleveles neveléstudomány szakos bölcsész
kollégiumi nevelőtanár
Fehér Gábor
testnevelő tanár
sportmenedzser
közoktatási vezető
testnevelés
gyógytestnevelés
9.c osztály osztályfőnöke
Dr. Hágenné Páll Andrea
programozó matematikus
informatika szakos tanár
okleveles matematikatanár
közoktatási vezető
tartósan távol
Hanák Sándor
biológia-pedagógia szakos általános iskolai tanár
tanügyigazgatási pedagógus szakvizsga
okleveles biológiatanár
kollégiumi nevelőtanár
Hliva Tibor
környezetgazdálkodási agrármérnök
mezőgazdasági gépésztechnikus
géptan gyakorlat
szakmai gyakorlat
Holló Eszter
művelődésszervező
magyar szakos tanár
okleveles középiskolai magyartanár
kollégiumi nevelőtanár
magyar nyelv és irodalom
Holló Péter
matematika-fizika szakos tanár
informatika szakos tanár
mérési-értékelési pedagógus szakvizsga
okleveles matematikatanár
digitális kultúra
informatika
matematika
13.b osztály osztályfőnöke
Hornyánszki Endre
gépszerelő
vadász-vadtenyésztő
erdésztechnikus
szakmai alapozás gyakorlat
szakmai gyakorlat
Ivanicsné Fürjes Judit
matematika-fizika szakos középiskolai tanár matematika
műszaki alapismeretek
13. c osztály osztályfőnöke
Jánosfalvi Zoltán
erdőmérnök erdőművelés
szakmai gyakorlat
Juhász Katalin
magyar-orosz szakos tanár
német nyelvtanár
német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
vizsgaelnöki szakértő
okleveles középiskolai magyartanár
német nyelv
foglalkoztatás I. (német)
11.c osztály osztályfőnöke
Karsai Henrik
agrármérnök (erdészeti szakirány)
vadgazdálkodási szakmérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági mérnök)
apróvadtenyésztés
élőhelygazdálkodás
szakmai gyakorlat
vadgazdálkodás
vadgazdálkodástan
vadtakarmányozás
2/14.esti osztály osztályfőnöke
Kocsis Zsuzsanna
szervező üzemmérnök (növénytermesztési ágazat)
üzemszervező agrármérnök
mérnöktanár
kollégiumi nevelőtanár
Kovács Attila
művelődésszervező
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
mozgókép- és médiaismeret szakos tanár
kollégiumi nevelőtanár
magyar nyelv és irodalom
Kovács Erika
angol nyelv és irodalom – gyors és gépírás szakos tanár angol nyelv
foglalkoztatás I. (angol)
Kovács Kinga
angol szakos tanár
közgazdász gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szakon
okleveles angoltanár
angol nyelv
foglalkoztatás I. (angol)
12.b osztály osztályfőnöke
Kovácsné Fejes Erika
agrármérnök (erdészeti szakirány)
agrármérnök (vadgazdálkodási szakirány)
agrármérnök mérnök-tanár
okleveles vadgazda mérnök
állattan
általános alapozás elmélet
erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
vadászat
vadászattan
vadgazdálkodás
vadgazdálkodástan
11.a osztály osztályfőnöke
Lászka István Attila
erdőmérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági mérnök)
erdőművelés
erdőrendezéstan
szakmai gyakorlat
termőhely-ismerettan
12.c osztály osztályfőnöke
Lenkei Gyula
termék- és áruforgalmazó technikus
járművezetési gyakorlat szakoktató
műszaki ismeret szakoktató
közlekedési ismeretek szakoktató
járművezetés
növénytermesztés gyakorlat
szakmai gyakorlat
Ludányi Nándor
testnevelő-edző
okleveles földrajztanár és okleveles testnevelő tanár
testnevelés
gyógytestnevelés
11.b osztály osztályfőnöke
Magda Szilvia
okleveles kertészmérnök
okleveles mérnöktanár
gazdálkodási alapgyakorlatok
gazdálkodási alapismeretek
kertészet gyakorlat
szakmai alapozás elmélet
13.a osztály osztályfőnöke
Malya Péter
üzemszervező agrármérnök
mérnöktanár
kereskedelmi menedzser
méhész
általános alapozás elmélet
általános alapozás gyakorlat
erdészeti üzemgazdaságtan
foglalkoztatás II.
munkavállalói ismeretek
pénzügyi és vállalkozási ismeretek
szakmai alapozás elmélet
szakmai alapozás gyakorlat
termőhelyismeret
Máté Pál
biológia szakos tanár és testnevelés szakos tanár
okleveles testnevelő tanár
testnevelés
gyógytestnevelés
12.a osztály osztályfőnöke
Misuta János
történelem szakos tanár
okleveles történelemtanár
kollégiumi nevelőtanár
történelem
Molnár Diána
erdésztechnikus
vadgazda mérnök
élőhelyfejlesztés
élőhelygazdálkodás
növénytan
szakmai alapozás gyakorlat
szakmai gyakorlat
1/13.esti osztály osztályfőnöke
Dr. Ördögné Csekő Éva
gépgyártástechnológiai technikus
gazdasági mérnök (agrár-üzemgazdaság)
tanító (természetismeret műveltségi terület)
gyógypedagógiai asszisztens
okleveles kollégiumi nevelőtanár
közoktatási vezető
kollégiumi nevelőtanár
fejlesztő foglalkozás
képesség kibontakoztató foglalkozás
Pallagi László
erdőmérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági mérnök)
erdőbecsléstan
erdőművelés
erdőrendezéstan
erdővédelem
szakmai alapozás gyakorlat
Pap Hajnalka
állattenyésztő üzemmérnök
kereskedelmi menedzser
okleveles agrármérnök
mérnöktanár
állatok egészségvédelme I.
állattenyésztés gyakorlat
állattenyésztés II.
anatómia és élettan I.
mezőgazdasági ismeretek
növénytermesztés
szakmai alapozás elmélet
szakmai alapozás gyakorlat
szakmai gyakorlat
Papp Gyula
erdőmérnök általános alapozás elmélet
erdőhasználat
erdővédelem
szakmai alapozás elmélet
szakmai gyakorlat
Pintér Sándor
gépész műszaki tanár, általános gépész üzemmérnök
rendszerinformatikus
munkavédelmi technikus
erdészeti gépek üzemeltetése
erdészeti géptan
géptan
szakmai gyakorlat
Dr. Réthyné Jakab Mária
magyar nyelv és irodalom-orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
angol szakos nyelvtanár
angol nyelv
10.b osztály osztályfőnöke
Sárosi Gabriella
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
történelem szakos bölcsész és tanár
magyar nyelv és irodalom
történelem
10.c osztály osztályfőnöke
Szabó Andrea Ildikó
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
erdészeti és vadgazdálkodási technikus
okleveles agrármérnöktanár (mezőgazdasági)
általános alapozás gyakorlat
szakmai gyakorlat
1/13.e osztály osztályfőnöke
Dr. Szmatona-Túri Tünde
biológia szakos tanár
okleveles földrajztanár
természettudományok területe, biológiai tudományok doktora (PhD)
biológia
komplex természettudomány
Tóth Zoltán
művelődésszervező és történelem szakos ált. iskolai tanár
filmterjesztési menedzser
művelődési (és felnőttképzési) menedzser
történelem szakos bölcsész és tanár
kollégiumi nevelőtanár
történelem
Tréfa Milán
erdőmérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (erdészet és vadgazdálkodás)
erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
növénytan
szakmai alapozás elmélet
szakmai gyakorlat
Ursitz Zoltán
erdészeti gépésztechnikus
agrármérnök
kertépítő és zöldterület-fenntartó szakmérnök
erdészeti géptan
géptan
növénytermesztés
növénytermesztés gyakorlat
szakmai alapozás elmélet
szakmai alapozás gyakorlat
szakmai gyakorlat
9.a osztály osztályfőnöke
Veres Bálint
erdésztechnikus
mezőgazdasági mérnök (vidékfejlesztési szakirány)
agrármérnök (környezetgazdálkodási szakirány)
szakmai gyakorlat
Veres Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
kiadói szerkesztő
pedagógus szakvizsga (egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés területen)
tartósan távol
Zsóder Zsolt
népművelő és történelem szakos általános iskolai tanár
történelem szakos középiskolai tanár
tanügyigazgatási szakértői pedagógus szakvizsga
etika
történelem
9.b osztály osztályfőnöke

VADAS JENŐ ALAPÍTVÁNY-Adó 1%

Bankszámlaszám: 11739030-20011301

 

Az oldal üzemeltetője: Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Székhely: 3232 Gyöngyös - Mátrafüred, Erdész utca 11.
Telefon: (37)520-250
E-mail: titkarsag@matraszakkepzo.hu

 

matraszakkepzo.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2020

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési szabályzat

Tárhely szolgáltató

Együttműködő partnereink