Tanáraink

Név

Végzettség

Oktatott tantárgyak

Elérhetőség

Karnis Pálné
igazgató
magyar-orosz szakos általános iskolai tanár
német nyelvtanár
német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
pedagógiai értékelési szakértő
közoktatási vezető
köznevelési mestervezető
német nyelv
foglalkoztatás I. (német)
érettségire felkészítő tantárgy (választható) német nyelv
karnisne@matraszakkepzo.hu
Pataki Tamás
szakmai igazgatóhelyettes
erdőmérnök
erdőmérnök-tanár
szakértői pedagógus szakvizsga
általános alapozás elmélet, szakmai alapozás elmélet,
vezetői készségek,
személyes hatékonyság
termőhelyismeret
pataki.tamas@matraszakkepzo.hu
Szalai Éva
oktatási-nevelési igazgatóhelyettes
matematika-kémia-számítástechnika szakos középiskolai tanár
minőségbiztosítási és vizsgaelnöki pedagógus szakvizsga
közoktatási vezető
matematika szalai.eva@matraszakkepzo.hu
Gembiczkyné Gál Irén
kollégiumvezető
magyar-orosz szakos általános iskolai tanár
angol szakos nyelvtanár
okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára
tanügyigazgatási pedagógus szakvizsga
angol nyelv gembiczkyne@matraszakkepzo.hu
Antal Gábor
agrármérnök (környezetgazdálkodási szakirány)
erdőmérnök
okleveles agrármérnöktanár (mezőgazdasági)
állattartási ismeretek
állattenyésztés
takarmányozástan
növénytermesztés
élőhelyfejlesztés
élőhelygazdálkodás
vadgazdálkodástan
vadászat – erdőgazdálkodás
szakmai gyakorlat
13.a osztály osztályfőnöke
antal.gabor@matraszakkepzo.hu
Breuer Krisztina
angol szakos nyelvtanár
közgazdász külgazdasági szakon (nemzetközi marketing szakirány)
angol nyelv breuer.krisztina@matraszakkepzo.hu
Budai László
erdésztechnikus
biológia-kémia szakos tanár
vadgazda mérnök
okleveles kémiatanár
komplex természettudomány
szakmai gyakorlat
általános alapozás elmélet
szakmai alapozás elmélet
termőhely
vadegészségtan
11.c osztály osztályfőnöke
budai.laszlo@matraszakkepzo.hu
Dobos László
művelődésszervező
okleveles neveléstudomány szakos bölcsész
kollégiumi nevelőtanár dobos.laszlo@matraszakkepzo.hu

Farkasné Kerékgyártó Csilla
okleveles agrármérnök, mérnöktanár kollégiumi nevelőtanár kerekgyarto.csilla@matraszakkepzo.hu
Fehér Gábor
testnevelő tanár
sportmenedzser
közoktatási vezető
testnevelés
gyógytestnevelés
12.c osztály osztályfőnöke
feher.gabor@matraszakkepzo.hu
Dr. Hágenné Páll Andrea
programozó matematikus
informatika szakos tanár
okleveles matematikatanár
közoktatási vezető
tartósan távol  
Hliva Tibor
környezetgazdálkodási agrármérnök
mezőgazdasági gépésztechnikus
szakmai gyakorlat hliva.tibor@matraszakkepzo.hu
Holló Péter
matematika-fizika szakos tanár
informatika szakos tanár
mérési-értékelési pedagógus szakvizsga
okleveles matematikatanár
digitális kultúra
matematika
11.b osztály osztályfőnöke
hollo.peter@matraszakkepzo.hu
Ivanicsné Fürjes Judit
matematika-fizika szakos középiskolai tanár komplex természettudomány
matematika
ivanicsne@matraszakkepzo.hu
Jánosfalvi Zoltán
erdőmérnök általános alapozás elmélet
szakmai gyakorlat
janosfalvi.zoltan@matraszakkepzo.hu
Juhász Katalin
magyar-orosz szakos tanár
német nyelvtanár
német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
vizsgaelnöki szakértő
okleveles középiskolai magyartanár
magyar nyelv és irodalom
német nyelv
munkavállalói idegen nyelv (német)
könyvtáros feladatok
juhasz.katalin@matraszakkepzo.hu
Karsai Henrik
agrármérnök (erdészeti szakirány)
vadgazdálkodási szakmérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági mérnök)
fegyver-lőszer ismeret
kinológia
nagyvadtenyésztés
szakmai gyakorlat
vadtakarmányozás
vadászat
vadászati jog
vadászat – erdőgazdálkodás
karsai.henrik@matraszakkepzo.hu
Kocsis Zsuzsanna
szervező üzemmérnök (növénytermesztési ágazat)
üzemszervező agrármérnök
mérnöktanár
kollégiumi nevelőtanár kocsis.zsuzsanna@matraszakkepzo.hu
Kovács Attila
művelődésszervező
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
mozgókép- és médiaismeret szakos tanár
kollégiumi nevelőtanár
magyar nyelv és irodalom
kovacs.attila@matraszakkepzo.hu
Kovács Kinga
angol szakos tanár
közgazdász gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szakon
okleveles angoltanár
angol nyelv
foglalkoztatás I. (angol)
10.c osztály osztályfőnöke
kovacs.kinga@matraszakkepzo.hu
Lászka István Attila
erdőmérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági mérnök)
általános alapozás elmélet
erdőbecslés
erdőművelés
erdővédelem
szakmai gyakorlat
lőtérvezetői feladatok
laszka.istvan@matraszakkepzo.hu
Lenkei Gyula
termék- és áruforgalmazó technikus
járművezetési gyakorlat szakoktató
műszaki ismeret szakoktató
közlekedési ismeretek szakoktató
járművezetés
szakmai gyakorlat
lenkei.gyula@matraszakkepzo.hu
Ludányi Nándor
testnevelő-edző
okleveles földrajztanár és okleveles testnevelő tanár
komplex természettudomány
testnevelés
gyógytestnevelés
ludanyi.nandor@matraszakkepzo.hu
Magda Szilvia
okleveles kertészmérnök
okleveles mérnöktanár
agrárvállalkozási ismeretek
gazdálkodási alapismeretek
kertészet
szakmai alapozás elmélet
szakmai gyakorlat
szőlő- és gyümölcstermesztés
zöldségtermesztés
11.a osztály osztályfőnöke
magda.szilvia@matraszakkepzo.hu
Malya Péter
üzemszervező agrármérnök
mérnöktanár
kereskedelmi menedzser
méhész
erdészeti üzemgazdaságtan
foglalkoztatás II.
munkavállalói ismeretek
pénzügyi és vállalkozói ismeretek
szakmai alapozás elmélet
szakmai gyakorlat
malya.peter@matraszakkepzo.hu
Máté Pál
biológia szakos tanár és testnevelés szakos tanár
okleveles testnevelő tanár
testnevelés
gyógytestnevelés
10.a osztály osztályfőnöke
mate.pal@matraszakkepzo.hu
Misuta János
történelem szakos tanár
okleveles történelemtanár
kollégiumi nevelőtanár
történelem
misuta.janos@matraszakkepzo.hu
Molnár Diána
erdésztechnikus
vadgazda mérnök
élőhelygazdálkodás
vadászati állattan
vadgazdálkodás – erdőgazdálkodás
szakmai gyakorlat
1/14.esti osztály osztályfőnöke
molnar.diana@matraszakkepzo.hu
Dr. Ördögné Csekő Éva
gépgyártástechnológiai technikus
gazdasági mérnök (agrár-üzemgazdaság)
tanító (természetismeret műveltségi terület)
gyógypedagógiai asszisztens
okleveles kollégiumi nevelőtanár
közoktatási vezető
fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
kollégiumi nevelőtanár
fejlesztő foglalkozás
képesség kibontakoztató foglalkozás
cseko.eva@matraszakkepzo.hu
Pap Hajnalka
állattenyésztő üzemmérnök
kereskedelmi menedzser
okleveles agrármérnök
mérnöktanár
kollégiumi nevelőtanár
állattenyésztés II.
szakmai gyakorlat
pap.hajnalka@matraszakkepzo.hu
Papp Gyula
erdőmérnök erdőhasználat
szakmai gyakorlat
papp.gyula@matraszakkepzo.hu
Pintér Sándor
gépész műszaki tanár, általános gépész üzemmérnök
rendszerinformatikus
munkavédelmi technikus
erdészeti gépek üzemeltetése
erdészeti géptan
géptan
szakmai gyakorlat
pinter.sandor@matraszakkepzo.hu
Dr. Réthyné Jakab Mária
magyar nyelv és irodalom-orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
angol szakos nyelvtanár
angol nyelv
foglalkoztatás I. (angol)
munkavállalói idegen nyelv (angol)
13.b osztály osztályfőnöke
rethyne@matraszakkepzo.hu
Sárosi Gabriella
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
történelem szakos bölcsész és tanár
magyar nyelv és irodalom
történelem
13.c osztály osztályfőnöke
sarosi.gabriella@matraszakkepzo.hu
Szabó Andrea Ildikó
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
erdészeti és vadgazdálkodási technikus
okleveles agrármérnöktanár (mezőgazdasági)
szakmai gyakorlat
9.c osztály osztályfőnöke
szabo.andrea@matraszakkepzo.hu
Dr. Szmatona-Túri Tünde
biológia szakos tanár
okleveles földrajztanár
természettudományok területe, biológiai tudományok doktora (PhD)
biológia
10.b osztály osztályfőnöke
szmatona-turi.tunde@matraszakkepzo.hu

Szőllősi László Pál
tanító, nevelőtanár kollégiumi nevelőtanár szollosi.laszlo@matraszakkepzo.hu

Tóth Katalin
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
történelem szakos tanár
magyar nyelv és irodalom toth.katalin@matraszakkepzo.hu
Tóth Zoltán
művelődésszervező és történelem szakos ált. iskolai tanár
filmterjesztési menedzser
művelődési (és felnőttképzési) menedzser
történelem szakos bölcsész és tanár
kollégiumi nevelőtanár
történelem
toth.zoltan@matraszakkepzo.hu
Tréfa Milán
erdőmérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (erdészet és vadgazdálkodás)
erdővédelem
szakmai gyakorlat
trefa.milan@matraszakkepzo.hu
Ursitz Zoltán
erdészeti gépésztechnikus
agrármérnök
kertépítő és zöldterület-fenntartó szakmérnök
növénytermesztés
erdészeti gépek üzemeltetése
géptan
mezőgazdasági munkagépek
szakmai gyakorlat
12.a osztály osztályfőnöke
ursitz.zoltan@matraszakkepzo.hu
Veres Bálint
erdésztechnikus
mezőgazdasági mérnök (vidékfejlesztési szakirány)
agrármérnök (környezetgazdálkodási szakirány)
gallyazás, darabolás
szakmai gyakorlat
veres.balint@matraszakkepzo.hu
Veres Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
kiadói szerkesztő
pedagógus szakvizsga (egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés területen)
tartósan távol  
Zsóder Zsolt
népművelő és történelem szakos általános iskolai tanár
történelem szakos középiskolai tanár
tanügyigazgatási szakértői pedagógus szakvizsga
etika
történelem
12.b osztály osztályfőnöke
zsoder.zsolt@matraszakkepzo.hu

VADAS JENŐ ALAPÍTVÁNY-Adó 1%

Bankszámlaszám: 11739030-20011301

Az oldal üzemeltetője: Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Székhely: 3232 Gyöngyös - Mátrafüred, Erdész utca 11.
Telefon: (37)520-250
E-mail: titkarsag@matraszakkepzo.hu
Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000210
Felnőttképzési nyilvántartási határozat száma: B/2022/000340, B/2020/003187

matraszakkepzo.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2020

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési szabályzat

Tárhely szolgáltató

Együttműködő partnereink

Megszakítás