Tanáraink

Név

Végzettség

Oktatott tantárgyak

Karnis Pálné
igazgató
magyar-orosz szakos általános iskolai tanár
német nyelvtanár
német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
pedagógiai értékelési szakértő
közoktatási vezető
köznevelési mestervezető
német nyelv
foglalkoztatás I. (német)
érettségire felkészítő tantárgy (választható) német nyelv
Pataki Tamás
szakmai igazgatóhelyettes
erdőmérnök
erdőmérnök-tanár
szakértői pedagógus szakvizsga

szakmai alapozás elmélet
vezetői készségek,
személyes hatékonyság
termőhelyismeret

Szalai Éva
oktatási-nevelési igazgatóhelyettes
matematika-kémia-számítástechnika szakos középiskolai tanár
minőségbiztosítási és vizsgaelnöki pedagógus szakvizsga
közoktatási vezető
matematika
Gembiczkyné Gál Irén
kollégiumvezető
magyar-orosz szakos általános iskolai tanár
angol szakos nyelvtanár
okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára
tanügyigazgatási pedagógus szakvizsga
angol nyelv
foglalkoztatás I. (angol)
érettségire felkészítő tantárgy (választható) angol nyelv
Antal Gábor
agrármérnök (környezetgazdálkodási szakirány)
erdőmérnök
okleveles agrármérnöktanár (mezőgazdasági)

általános alapozás elmélet
növénytermesztés
kötelezően választható tantárgy (mg.ism)
szakmai gyakorlat
szakmai alapozás elmélet
12.a osztály osztályfőnöke

Barabás Erika
informatikus könyvtáros és irodalom szakos tanár
okleveles magyartanár
magyar nyelv és irodalom
könyvtáros feladatok
10.c osztály osztályfőnöke
Bordás Bertalan
biológia-testnevelés szakos ált. isk. tanár
vadász-vadtenyésztő
kollégiumi nevelőtanár
Breuer Krisztina
angol szakos nyelvtanár
közgazdász külgazdasági szakon (nemzetközi marketing szakirány)
angol nyelv
Budai László
erdésztechnikus
biológia-kémia szakos tanár
vadgazda mérnök
okleveles kémiatanár

komplex természettudomány
kötelezően választható tantárgy (erd-vadg.ism)
szakmai gyakorlat
szakmai alapozás elmélet
1/13.e osztály osztályfőnöke

Dobos László
művelődésszervező
okleveles neveléstudomány szakos bölcsész
kollégiumi nevelőtanár
Fehér Gábor
testnevelő tanár
sportmenedzser
közoktatási vezető
testnevelés
gyógytestnevelés
11.c osztály osztályfőnöke
Dr. Hágenné Páll Andrea
programozó matematikus
informatika szakos tanár
okleveles matematikatanár
közoktatási vezető
tartósan távol
Hliva Tibor
környezetgazdálkodási agrármérnök
mezőgazdasági gépésztechnikus
szakmai gyakorlat
Holló Eszter
művelődésszervező
magyar szakos tanár
okleveles középiskolai magyartanár
kollégiumi nevelőtanár
Holló Péter
matematika-fizika szakos tanár
informatika szakos tanár
mérési-értékelési pedagógus szakvizsga
okleveles matematikatanár
digitális kultúra
matematika
10.b osztály osztályfőnöke
Ivanicsné Fürjes Judit
matematika-fizika szakos középiskolai tanár

komplex természettudomány
matematika

Jánosfalvi Zoltán
erdőmérnök szakmai gyakorlat
Juhász Katalin
magyar-orosz szakos tanár
német nyelvtanár
német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
vizsgaelnöki szakértő
okleveles középiskolai magyartanár

magyar nyelv és irodalom
német nyelv
munkavállalói idegen nyelv (német)
13.c osztály osztályfőnöke

Karsai Henrik
agrármérnök (erdészeti szakirány)
vadgazdálkodási szakmérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági mérnök)

élőhelygazdálkodás
fegyver-lőszer ismeret
kinológia
szakmai gyakorlat
vadgazdálkodás
vadtakarmányozás
vadászat

Kocsis Zsuzsanna
szervező üzemmérnök (növénytermesztési ágazat)
üzemszervező agrármérnök
mérnöktanár
kollégiumi nevelőtanár
Kovács Attila
művelődésszervező
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
mozgókép- és médiaismeret szakos tanár
kollégiumi nevelőtanár
magyar nyelv és irodalom
Kovács Erika
angol nyelv és irodalom – gyors és gépírás szakos tanár angol nyelv
foglalkoztatás I. (angol)
Kovács Kinga
angol szakos tanár
közgazdász gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szakon
okleveles angoltanár

angol nyelv
foglalkoztatás I. (angol)
kötelezően választható tantárgy angol nyelv
9.c osztály osztályfőnöke

Kovácsné Fejes Erika
agrármérnök (erdészeti szakirány)
agrármérnök (vadgazdálkodási szakirány)
agrármérnök mérnök-tanár
okleveles vadgazda mérnök
apróvadtenyésztés
élőhelyfejlesztés
vadászat
vadászattan
vadgazdálkodástan
vadtakarmányozás
vadegészségtan
nagyvadtenyésztés
vadászati jog
kötelezően választható tantárgy (erd-vadg.ism)
szakmai gyakorlat
13.a osztály osztályfőnöke
Lászka István Attila
erdőmérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági mérnök)
általános alapozás elmélet
erdőművelés
erdőműveléstan
erdőrendezéstan
erdőbecslés
szakmai gyakorlat
Lenkei Gyula
termék- és áruforgalmazó technikus
járművezetési gyakorlat szakoktató
műszaki ismeret szakoktató
közlekedési ismeretek szakoktató
járművezetés
szakmai gyakorlat
Ludányi Nándor
testnevelő-edző
okleveles földrajztanár és okleveles testnevelő tanár

komplex természettudomány
testnevelés
gyógytestnevelés
13.b osztály osztályfőnöke

Magda Szilvia
okleveles kertészmérnök
okleveles mérnöktanár
gazdálkodási alapismeretek
pénzügyi és vállalkozói ismeretek
szakmai alapozás elmélet
zöldségtermesztés
szakmai gyakorlat
10.a osztály osztályfőnöke
Malya Péter
üzemszervező agrármérnök
mérnöktanár
kereskedelmi menedzser
méhész
erdészeti üzemgazdaságtan
foglalkoztatás II.
munkavállalói ismeretek
pénzügyi és vállalkozói ismeretek
szakmai alapozás elmélet
szakmai gyakorlat
Máté Pál
biológia szakos tanár és testnevelés szakos tanár
okleveles testnevelő tanár
testnevelés
gyógytestnevelés
9.a osztály osztályfőnöke
Misuta János
történelem szakos tanár
okleveles történelemtanár
kollégiumi nevelőtanár
történelem
Molnár Diána
erdésztechnikus
vadgazda mérnök
vadgazdálkodás
szakmai gyakorlat
1/13.esti osztály osztályfőnöke
Dr. Ördögné Csekő Éva

gépgyártástechnológiai technikus
gazdasági mérnök (agrár-üzemgazdaság)
tanító (természetismeret műveltségi terület)
gyógypedagógiai asszisztens
okleveles kollégiumi nevelőtanár
közoktatási vezető
fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

kollégiumi nevelőtanár
fejlesztő foglalkozás
képesség kibontakoztató foglalkozás
Pap Hajnalka
állattenyésztő üzemmérnök
kereskedelmi menedzser
okleveles agrármérnök
mérnöktanár
kollégiumi nevelőtanár
állattartási alapismeretek
állattenyésztés
takarmányozástan
szakmai gyakorlat
Papp Gyula
erdőmérnök

erdőhasználat
erdőhasználatan
erdőművelés
erdővédelem
termőhelyismeret
szakmai alapozás elmélet
szakmai gyakorlat

Pintér Sándor
gépész műszaki tanár, általános gépész üzemmérnök
rendszerinformatikus
munkavédelmi technikus

erőgépek
erdészeti gépek üzemeltetése
erdészeti géptan
géptan
szakmai gyakorlat
2/14.esti osztály osztályfőnöke

Dr. Réthyné Jakab Mária
magyar nyelv és irodalom-orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
angol szakos nyelvtanár

angol nyelv
foglalkoztatás I. (angol)
munkavállalói idegen nyelv (angol)
12.b osztály osztályfőnöke

Sárosi Gabriella
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
történelem szakos bölcsész és tanár
magyar nyelv és irodalom
történelem
12.c osztály osztályfőnöke
Szabó Andrea Ildikó
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
erdészeti és vadgazdálkodási technikus
okleveles agrármérnöktanár (mezőgazdasági)
általános alapozás elmélet
szakmai alapozás elmélet
szakmai gyakorlat
Dr. Szmatona-Túri Tünde
biológia szakos tanár
okleveles földrajztanár
természettudományok területe, biológiai tudományok doktora (PhD)

biológia
9.b osztály osztályfőnöke

Tóth Zoltán
művelődésszervező és történelem szakos ált. iskolai tanár
filmterjesztési menedzser
művelődési (és felnőttképzési) menedzser
történelem szakos bölcsész és tanár
kollégiumi nevelőtanár
történelem
Tréfa Milán
erdőmérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (erdészet és vadgazdálkodás)

általános alapozás elmélet
szakmai alapozás elmélet
erdőműveléstan
erdővédelemtan
kötelezően választható tantárgy (erd-vadg.ism)
szakmai gyakorlat

Ursitz Zoltán
erdészeti gépésztechnikus
agrármérnök
kertépítő és zöldterület-fenntartó szakmérnök
növénytermesztés
szakmai gyakorlat
11.a osztály osztályfőnöke
Veres Bálint
erdésztechnikus
mezőgazdasági mérnök (vidékfejlesztési szakirány)
agrármérnök (környezetgazdálkodási szakirány)
gallyazás, darabolás
szakmai gyakorlat
Veres Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
kiadói szerkesztő
pedagógus szakvizsga (egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés területen)
tartósan távol
Zsóder Zsolt
népművelő és történelem szakos általános iskolai tanár
történelem szakos középiskolai tanár
tanügyigazgatási szakértői pedagógus szakvizsga
etika
történelem
11.b osztály osztályfőnöke

VADAS JENŐ ALAPÍTVÁNY-Adó 1%

Bankszámlaszám: 11739030-20011301

Az oldal üzemeltetője: Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Székhely: 3232 Gyöngyös - Mátrafüred, Erdész utca 11.
Telefon: (37)520-250
E-mail: titkarsag@matraszakkepzo.hu
Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000210
Felnőttképzési nyilvántartási határozat száma: B/2022/000340, B/2020/003187

matraszakkepzo.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2020

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési szabályzat

Tárhely szolgáltató

Együttműködő partnereink