Erdésztechnikus

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

A szakma megnevezése: Erdésztechnikus

Szakmairány: Erdőgazdálkodás

A szakma azonosító száma: 5 0821 17 02

Iskolai előképzettség:

  • Érettségi vizsga

Alkalmassági követelmények:

  • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
  • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmaleírás:

Az erdésztechnikus az erdő- és vadgazdálkodás, a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkaköröket, középszintű vezetői, szakirányítói feladatokat lát el. Ennek keretében együttműködik az erdőgazdálkodókkal, az erdészeti, vadászati és természetvédelmi hatósággal, munkahelyi vezetőkkel, beosztottakkal és vállalkozókkal. Szervezi, irányítja, ellenőrzi az erdészeti üzem szakmai, műszaki feladatainak végrehajtását, részt vesz azok gyakorlati megvalósításában. Személygépjárművet vezet, kezeli az erdészeti gépeket, berendezéseket, digitális eszközöket és informatikai alkalmazásokat. Munkája jelentős részét szabadban, a kezelésére bízott területen végzi, ahol külön jogosultság birtokában rendészeti feladatokat is ellát. Szakmai kompetenciája kiterjed az erdészeti szaporítóanyag-előállítás, az erdősítés, az erdőnevelés, az erdővédelem, az erdőhasználat, az erdőbecslés, a vadászat, a vadgazdálkodás, az élőhelyfejlesztés, a természetvédelem, a közjóléti funkciók és szolgáltatások feladataira.

Szakmai követelmények:

  • Helyszíni talajfeltárást és vizsgálatot végez, értelmezi a Helyszíni vizsgálati jegyzőkönyv és a Termőhelyleíró-lap (T-lap) adatait, meghatározza a célállományt.
  • A szaporítóanyagszükséglet ismeretében megtervezi a csemetekert beosztását, magvizsgálatot végez, kiszámolja a magszükségletet, a magágyi területét. Átveszi, szakszerűen kezeli, osztályozza és tárolja a szaporítóanyagot. Meghatározza az alkalmazandó termesztéstechnológiákat.
  • A terület adottságainak, termőhelyi, domborzati viszonyainak és a technológiai utasítás figyelembe vételével irányítja az erdősítés kivitelezését. Megtervezi és megszervezi az erdősítés ápolási, pótlási és erdővédelmi feladatait a műszaki átvételig. Részt vesz a befejezett erdősítés átadásán.
  • Szervezi, irányítja a tervezett felújítási és erdőnevelési beavatkozások kivitelezését. Ellenőrzi a technológiai utasítások betartását, a szakszerű munkavégzést.
  • Megfigyeli és észleli az erdészeti károsításokat. A megfigyelt, észlelt károsításokról az előírt formanyomtatványt kitölti a hatóság részrére történő jelentés megküldéséhez. Kiválasztja a megelőző és megszüntető védekezési módokat, meghatározza a védekezés technológiáját, ellenőrzi a technológia betartását. Ellátja a természetvédelmi és közjóléti feladatokat.
  • A tervezett és bejelentett fahasználati tevékenységeket az erdészeti vállalkozókkal elvégezteti. Elvégzi a fatömegbecslést, meghatározza a termelendő választékokat. Vágásszervezési tervet készít, meghatározza a vágásterület beosztását, valamint az alkalmazandó fahasználati munkarendszert. Fadöntést, gallyazást, darabolást, felkészítést, készletezést végez.
  • Kezeli az erdészeti közelítő-, rakodó és kiszállító gépet, motorfűrészt,és az egyéb erdészeti, motoros kézi eszközöket.

További részletes információ:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_mezogazdasag_erdesz_tech_2020pdf-1589886960956.pdf

TOVÁBB A JELENTKEZÉSRE

VADAS JENŐ ALAPÍTVÁNY-Adó 1%

Bankszámlaszám: 11739030-20011301

Az oldal üzemeltetője: Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Székhely: 3232 Gyöngyös - Mátrafüred, Erdész utca 11.
Telefon: (37)520-250
E-mail: titkarsag@matraszakkepzo.hu
Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000210
Felnőttképzési nyilvántartási határozat száma: B/2022/000340, B/2020/003187

matraszakkepzo.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2020

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési szabályzat

Tárhely szolgáltató

Együttműködő partnereink

Megszakítás